Elk mens heeft recht op een kans

Aanmelden

Interesse in HanzeDuck? 

Meld je dan nu aan!!

Bij aanmelding van een deelnemer bij HanzeDuck wordt in eerste instantie een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek. Alle relevante betrokkenen rond een deelnemer zijn hiervoor welkom.

In dit gesprek komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Waarom een deelnemer bij HanzeDuck wil werken;
  • wat de deelnemer wil bereiken (leerdoelen) in zijn periode bij HanzeDuck;
  • wat de deelnemer nodig heeft aan begeleiding.

Ook wordt ingegaan op de werkzaamheden die de deelnemer  in de werkplaats kan uitvoeren en welke spelregels er zijn.

Resultaat van het gesprek is altijd dat zowel de deelnemer als HanzeDuck duidelijkheid krijgen of de leerwerkplek of werkervaringsplaats voor de deelnemer zinvol is en of de deelnemer in staat is zijn (leer)doelen bij Hanzeduck te verwezenlijken.

 

 

Aanmelding

Gedurende het gehele jaar kunnen deelnemers worden aangemeld. U kunt voor meer informatie en/of een afspraak bellen of mailen met:

Alexander Potjes,        tel. 06-10749121,        alexander@hanzeduck.nl

 

Met elke deelnemer wordt, zoals al aangegeven,  een uitgebreid intakegesprek gevoerd. In samenspraak wordt vervolgens bepaald of instroom in HanzeDuck mogelijk is.