Elk mens heeft recht op een kans

Begeleiding

De begeleiding van de deelnemers vindt zoveel als mogelijk plaats tijdens en rond de praktijklessen. De begeleiding kan per deelnemer verschillen.  Verder worden individuele gesprekken met de deelnemer en zijn (externe) begeleider(s) gevoerd om de voortgang en het welbevinden te bespreken. Het leren en werken staat in het teken van rust, wederzijds respect, aandacht voor de deelnemer en onderling begrip. Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met de individuele situatie en de problematiek van de deelnemer. Voor elke deelnemer kan, indien nodig, een persoonlijk begeleidingsplan worden opgesteld.

2cvNa het afronden van het begeleidingstraject en het opleidingstraject heeft de deelnemer zich voldoende vaardigheden  eigen gemaakt, op zowel maatschappelijk als technisch gebied.

Dit maakt hem gemotiveerd en kansrijker om een vervolgstap te zetten richting werk of vervolg onderwijs.