Elk mens heeft recht op een kans

Doelgroep

HanzeDuck richt zich op de volgende doelgroepen:

  • leerlingen uit het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs;
  • zij-instromers, deelnemers met of zonder een startkwalificatie die uiteindelijk willen instromen in een reguliere opleiding;
  • herintreders; deelnemers die na lange tijd weer hun vakgebied in willen stromen
  • deelnemers die zich willen oriënteren op een werkplek of een opleiding;
  • deelnemers die hun leer- en werkhouding willen ontwikkelen;
  • deelnemers die reeds langdurig werkloos zijn;
  • deelnemers met een (voormalige) Wajong-status;
  • voortijdige schoolverlaters, die niet passen in het reguliere onderwijs;
  • deelnemers die een zinvolle, contextrijke dagbesteding nodig hebben

 

2cvOnze doelstelling

Het onderhouden, restaureren van oldtimers, de 2CV en afgeleiden daarvan, wordt als middel ingezet om de zelfredzaamheid van de deelnemers te vergroten en de kennis en ervaring op te laten doen die hen helpt hun loopbaan zelf vorm te kunnen geven