Elk mens heeft recht op een kans

Waarom

HanzeDuck is een SBB erkend Leerbedrijf en Boris Leerbedrijf

HanzeDuck heeft als leidraad het sociaal , maatschappelijk, verantwoord begeleiden en opleiden van jongeren en (jong) volwassenen.

Onder het motto dat elk mens recht heeft en een kans moet krijgen op een waardevol bestaan. Niet elke jongere of (jong) volwassene is in staat om daar zijn eigen weg in te vinden. HanzeDuck wil voor deze doelgroep, door middel van de gekozen werkwijze,  een gids zijn op weg naar dat waardevolle bestaan.

 

HanzeDuck heeft als doel de deelnemer kansrijker te maken binnen de samenleving en de arbeidsmarkt. Dit doen wij door middel van het onderhouden, restaureren en verhuren van oldtimers (o.a. 2CV). Deze auto’s worden als middel ingezet om de afgesproken doelstellingen met betrekking tot de deelnemers te behalen, maar zeker ook om deelnemers kennis en ervaring op te laten doen die hen vervolgens helpen om hun loopbaan in eigen hand te nemen. HanzeDuck biedt onder ander praktijktraining en training op het gebied van werknemers vaardigheden voor leerlingen uit het Praktijkonderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Daarnaast is HanzeDuck een passende plek voor jongeren en volwassenen die hulp nodig hebben op het gebied van  oriëntatie, herintreding en dagbesteding. Verder leidt HanzeDuck  kwetsbare jongeren op met  specifieke leer- of  gedragsproblemen, problemen in bijvoorbeeld de  thuissituatie of jongeren die op weg moeten worden geholpen naar betaald werk of een opleiding.

Dit doet HanzeDuck  door de sociale, communicatieve en beroepsvaardigheden van de deelnemer te verbeteren. Hierdoor is hij nog beter in staat om een werkplek te vinden en kan hij  – wanneer wenselijk- instromen in een vervolgopleiding op bijvoorbeeld een ROC. HanzeDuck werkt volgens de methode van  ‘praktijkleren’. Wanneer nodig en gewenst kan een maatwerktraject worden ingezet.

HanzeDuck gaat in alle gevallen uit van de mogelijkheden van de deelnemer. De (leer)vraag van de deelnemer staat centraal.

Door het ‘leren in de praktijk’ wordt, zoals gezegd, niet alleen gewerkt aan de beroepsvaardigheden van de deelnemer, maar juist ook aan zijn vaardigheden op sociaal vlak. Het omgaan met verschillende werkrelaties, het aanleren van werkdiscipline, zoals bijvoorbeeld op tijd komen, respectvol omgaan met elkaar, effectief communiceren, efficiënt omgaan met middelen zijn enkele van de aandachtsgebieden, waaraan  HanzeDuck aandacht besteed.

Samengevat gaat het om zelfontplooiing en werknemerschap. Leren met een beperking.

2cvNaast bovengenoemde doelgroep heeft HanzeDuck  de mogelijkheid om deelnemers met een licht verstandelijke of lichamelijke beperking  in een beschermde omgeving te laten ontdekken wat hun vaardigheden en mogelijkheden zijn. Deze ‘ontdekte’ vaardigheden kunnen vervolgens in HanzeDuck verder worden ontwikkeld en eigengemaakt.

Gezamenlijk wordt aansluitend  gekeken naar de mogelijkheid tot uitstroom naar werk, het oppakken van een opleiding  of het inzetten van dagbesteding.